Verkkosivustomme uudistuu. Ajantasainen versio tästä sivusta löytyy täältä.


Suomen Borzoiklubi ry

Historia

Juhannuksena 1976 Harri ja Marita Tuomisen luona olivat vierailulla Raimo ja Ritva Hyyryläinen. Silloin syntyi idea venäjänvinttikoirakerhon perustamisesta, ja he pitivät yhdistyksen perustamiskokouksen samana päivänä. Yhdistyksen nimeksi he antoivat Suomen Borzoiklubi, puheenjohtajaksi valittiin Harri Tuominen ja sihteeriksi Ritva Hyyryläinen. Nämä neljä muodostivat ensimmäisen hallituksen, johon liittyi vielä lokakuun lopulla Erkko Hurme.

Ensimmäisessä vuosikokouksessa lokakuussa -77 paikalle kokoontui 20 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin ensimmäiset maastojuoksusäännöt. Tuolloin pidettiin myös ensimmäiset epäviralliset maastojuoksukilpailut.

Ajan myötä yhdistykselle perustettiin myös erilaisia toimikuntia. Jalostustoimikunta on toiminut vuodesta 1979, huvitoimikunta vuodesta 1984, lehtitoimikunta vuodesta 1985, näyttelytoimikunta vuodesta 1986 ja kilpailutoimikunta vuodesta 1989. Myyntiartikkelit otettiin mukaan 1991.

Ensimmäiset borzoipäivät pidettiin syksyllä -78. Klubin ensimmäisenä virallisena näyttelynä voidaan pitää Turun näyttelyä Vätin radalla 30.7.1983, jolloin klubi oli yhtenä järjestäjistä. Tuomarina oli Anita Gielisse Hollannista. Sen jälkeen Borzoiklubi on järjestänyt erikoisnäyttelyn vuosittain. Yhdistyksen ensimmäiset viralliset ratajuoksukilpailut järjestettiin Vätissä 5.7.1980, ja ensimmäisen kerran klubi sai järjestääkseen Suomen Vinttikoiraliiton viralliset maastojuoksukilpailut 1.9.1985.

Ensimmäinen kerholehti ilmestyi jouluksi 1980. Nykyisin lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Klubi on koostanut toiminnastaan viisi juhlajulkaisua, 10-vuotisjuhlajulkaisun (1986), 15-vuotisjuhlakirjan (1991), 20-vuotisjuhlakirjan (1996), 25-vuotisjuhlakirjan (2001) ja 30-vuotisjuhlakirjan (2006). Kaikkia neljää kirjaa on vielä saatavilla, ja ne kuuluvatkin jokaisen borzoiharrastajan kirjahyllyyn lukuisine hyödyllisine artikkeleineen, borzoinkuvineen ja sukutauluineen.

Nykyisin Borzoiklubissa on runsas 300 jäsentä, ja Suomen borzoiden määrän arvioiden voidaan päätellä, että klubiin kuuluu valtaosa borzoiharrastajista. Klubilla on edustus Suomen Vinttikoiraliitossa, jota kautta pääsemme vaikuttamaan vinttikoiriin liittyvissä asioissa ja päätöksissä.

Kennelliiton valtuusto myönsi klubille rotujärjestöoikeudet kokouksessaan 31.5.2008. Rotujärjestön tehtäviin kuuluu jäsenistön edustaminen Suomen Kennelliittoon, Suomen Vinttikoiraliittoon ja muihin yhdistyksiin päin.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi venäjänvinttikoiran jalostuksen tavoiteohjelman kokouksessaan 10.6.2008. Nämä molemmat ovat erittäin tärkeitä asioita, mutta tarkoittavat myös uusia vastuita ja työmääriä.