Suomen Borzoiklubi ry

Kiertopalkintojen säännöt


Vuoden Harrastajaborzoi / VSP-harrastajaborzoi

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Borzoiklubi ry:n syyskokouksessa 14.10.2018.

1 §

Kiertopalkinnot jaetaan vuosittain näiden sääntöjen perusteella eniten pisteitä saaneelle urokselle ja nartulle, ja ne kiertävät ikuisesti. Harrastajaborzoi-palkinnon saa eniten pisteitä saanut koira ja VSP-palkinnon eniten pisteitä saanut vastakkaista sukupuolta edustava koira. Ensimmäisen kerran palkinto on jaettu vuoden 1990 tulosten perusteella. Näiden sääntöjen mukaan se jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2019 tulosten perusteella.

2 §

Kiertopalkinnoista voivat kilpailla kaikki borzoit, joiden omistajat ovat Suomen Borzoiklubi ry:n jäseniä ja maksaneet jäsenmaksunsa 31.3. mennessä kyseisenä vuonna. Kiertopalkintoja ei saa viedä pois Suomesta. 

3 §

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon kaikki Suomen Kennelliiton alaiset viralliset näyttelyt sekä vinttikoirien rata- maasto- ja ajuejuoksukilpailut. Kilpailut jaetaan kahteen osa-alueeseen, jotka ovat:

  • Näyttelyt
  • Rata- maasto- ja ajuejuoksukilpailut

Päästäkseen kilpailemaan Vuoden harrastajaborzoi tai VSP-harrastajaborzoi-tittelistä koiralla tulee olla pisteitä molemmilta osa-alueelta vähintään kymmenen (10) pistettä/osa-alue. Molemmilta osa-alueelta hyväksytään koiran viisi (5) parasta kilpailua. 

4 §

Pisteitä jaetaan seuraavasti:

Osallistuminen johonkin 3 §:ssä mainittuun kilpailuun yksi (1) piste.


Näyttelyistä:

Laatuarvostelusta:

Erinomainen 3 pistettä

Erittäin hyvä 2 pistettä

Hyvä 1 piste

SA 1 piste

PU/PN 1 4 pistettä

PU/PN 2 3 pistettä

PU/PN 3 2 pistettä

PU/PN 4 1 piste

Paras uros/paras narttu –kilpailussa sijoittuneet saavat lisäksi niin monta pistettä kuin on voitettuja koiria. Rotunsa parhaaksi valittu saa koko rodun voitettujen koirien mukaisen pistemäärän.


Ratajuoksukilpailuista:
Hyväksytty tulos 1 piste

Käyttövalioaika 5 pistettä

1. sija 8 pistettä

2. sija 6 pistettä

3. sija 4 pistettä

4. sija 3 pistettä

5. sija 2 pistettä

6. sija 1 piste

Sijoittuneet koirat saavat lisäksi niin monta pistettä kuin on voitettuja koiria. Koira voi saada pisteitä vain yhdestä käyttövalioajasta/kilpailu. Koira saa pisteitä hyväksytystä tuloksesta ja käyttövalioajasta, vaikka ei sijoittuisikaan kilpailussa. Sijoituskilpailussa annetaan pisteitä vain edellä kerrotun tavoin jokaisesta lähdöstä erikseen. Avoimissa kilpailuissa koira saa pisteitä vain lopullisen sijoituksensa mukaan. 

 

Maastojuoksukilpailuista:
Hyväksytty tulos 1 piste

Sertifikaatti 5 pistettä
1. sija 8 pistettä

2. sija 7 pistettä

3. sija 6 pistettä

4. sija 5 pistettä

5. sija 4 pistettä

6. sija 3 pistettä

7. sija 2 pistettä

8. sija 1 piste 

Sijoille 1-8 juosseet koirat saavat lisäksi niin monta pistettä kuin on voitettuja koiria. Koira voi saada pisteitä sijoituksensa perusteella ja voitetuista koirista vain, jos se on juossut kilpailussa hyväksytyn tuloksen. 

 

Ajuejuoksukilpailuista:
Hyväksytty tulos 1 piste, jokaiselle ajueessa juosseelle koiralle.

Sertifikaatti 5 pistettä, jokaiselle ajueessa juosseelle koiralle.
1. sija 8 pistettä

2. sija 7 pistettä

3. sija 6 pistettä

4. sija 5 pistettä

5. sija 4 pistettä

6. sija 3 pistettä

7. sija 2 pistettä

8. sija 1 piste 

Sijoille 1-8 juosseet ajueet (jokaiselle ajueessa juosseelle koiralle) saavat lisäksi niin monta pistettä kuin on voitettuja ajueita. Ajue voi saada pisteitä sijoituksensa perusteella ja voitetuista koirista vain, jos se on juossut kilpailussa hyväksytyn tuloksen. 

 

Jos kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua tai ROP ja VSP saavat saman pistemäärän, ratkaistaan järjestys:

  • 1.-sijoituksilla
  • 2.-sijoituksilla
  • 3.-sijoituksilla
  • jne.

Sijoitukset eri osa-alueilla ovat keskenään samanarvoisia. 

Kun muut koirat kuin kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua tai ROP ja VSP saavat saman pistemäärän, saavat ne saman sijoituksen.

 

5 §

Voittaneen koiran omistaja on velvollinen liittämään kiertopalkintojen mukana seuraaviin kansioihin voittaneen koiran valokuvan seuraavin tiedoin: koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika, koiran vanhemmat, kasvattajan nimi, omistajan nimi ja asuinpaikkakunta sekä koiran saavuttama pistemäärä.

6 §

Palkinnot luovutetaan voittaneiden koirien omistajille Suomen Borzoiklubi ry:n hallituksen toimesta. Tulokset julkaistaan Suomen Borzoiklubi ry:n lehdessä. Palkinnon kulloinenkin haltija on velvollinen toimittamaan palkinnon ja asianmukaisesti täytetyn kansion viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta kiertopalkinnoista vastaavalle henkilölle.

7 §

Suomen Borzoiklubi ry:n hallitus määrää vuosittain kiertopalkintojen pisteiden laskijan. Koiranomistajat ovat velvollisia ilmoittamaan pisteiden laskijalle kiertopalkintokilpailuun mukaan haluamiensa koirien viisi parasta näyttely- sekä maasto-, rata- tai ajuejuoksutulosta edellä mainittujen sääntöjen mukaan. Tulokset tulee ilmoittaa pisteiden laskijalle laskentaa koskevan vuoden päätyttyä, viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivä (eli esim. vuoden 2019 tulokset ilmoitettuna pisteiden laskijalle viimeistään 15.1.2020). Pisteiden laskija tarkistaa tulosten oikeellisuuden sekä koiramäärät Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ja Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään kirjatuista tuloksista.

8 §

Mahdolliset sääntömuutosehdotukset on tehtävä Suomen Borzoiklubi r.y:n yleiskokoukselle.